SISTEM DE ECRANARE ELECTROMAGNETICĂ ÎN DOMENIUL MICROUNDELOR PE BAZĂ DE MICROFIRE NANOCRISTALINE – CORESHIELD

Project title:
ELECTROMAGNETIC SHIELDING SYSTEM FOR MICROWAVE RANGE BASED ON NANOCRYSTALLINE MICROWIRES
(SISTEM DE ECRANARE ELECTROMAGNETICĂ ÎN DOMENIUL MICROUNDELOR PE BAZĂ DE MICROFIRE NANOCRISTALINE
)


Acronym:
CORESHIELD


Funding Agency:
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI)


Project code: PN-II-RU-TE-2014-4-1576


Contract No.: 311 from 01/10/2015


Total Funding Requested: 125,000.00 EUR


Project Executive Summary (in Romanian)

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă studierea caracteristicilor structurale şi a proprietăţilor magnetice în domeniul frecvenţelor inalte ale microfirelor obţinute prin acoperire cu sticlă sau laminare la rece, cu structură nanocristalină şi permeabilitate magnetică controlate, din aliaje feromagnetice pe bază de Fe-Si-B cu ados de Cu, Nb şi/sau Co, pentru realizarea unui sistem de ecranare electromagnetică cu ecranare selectivă în domeniul de frecvenţă 1÷18 GHz.

Elementele de originalitate şi inovaţie pe care implementarea proiectului le aduce domeniului ştiinţific, raportat la stadiul actual al cunoaşterii constau în:

 1. stabilirea condiţiilor optime de laminare mecanică şi de tratament termic în scopul inducerii structurii nanocristaline optime în microfirele din aliaje feromagnetice pe bază de Fe-Si-B cu ados de Cu, Nb şi/sau Co, care să determine maximizarea valorii permeabilităţii magnetice a acestor tipuri de microfire;
 2. studiul detaliat al legăturii dintre structura şi proprietăţile magnetice ale miezurilor magnetice ale acestor microfire cu efect asupra mecanismelor de absorbţie rezonante ale radiaţiei electromagnetice;
 3. obţinerea unui nou tip de sistem de ecranare electromagnetică cu proprietăţi optimizate pentru absorbţie selectivă în domeniul microundelor bazat pe microfire cu structură nanocristalină controlată.

Project Executive Summary

The main objective of the project is to study the structural and high frequency magnetic properties of microwires obtained by glass-coating melt-spinning method and by cold drawing technique, respectively, with controlled nanocrystalline structure and magnetic permeability, using Fe-Si-B-based ferromagnetic alloys with additions of Cu, Nb and/or Co, in order to produce a system with selective shielding properties of the electromagnetic field in the frequency range 1÷18 GHz.

The elements of originality and innovation of the project are the following:

 1. to determine the optimum conditions of mechanical drawing process and heat treatment in order to induce the optimum nanocrystalline structure in the microwires, which would determine the enhancement of the magnetic permeability of Fe-Si-B-based ferromagnetic microwires with Cu, Nb and/or Co additions;
 2. to establish the relation between the structure and magnetic properties of these microwires, with effect on the absorption of the resonant electromagnetic radiation;
 3. to design and realize a new electromagnetic shielding system with optimized properties for GHz selective absorption, based on microwires with nanocrystalline controlled structure.

Project Duration: 1/10/2015-30/09/2017 (24 months)


Deliverables:

WP1 (October 2015 - December 2015)
L1. Glass covered microwires with nanocrystalline structures

WP2 (January 2016 - December 2016)
L2. Cold drawn microwires with nanocrystalline structures

WP3 (January 2017 - September 2017)
L3. Microwires-based shielding systems with selective absorption

L4. Absorption parameters of microwires-based shielding systems


WP1 - Dissemination activities

 1. G. Ababei, C.S. Olariu, N. Lupu and H. Chiriac
  Left-handed properties dependence versus the interwire distance in Fe-based microwires metastructures
  Accepted for publication in AIP Advances, May 2016

Contact:

Dr. Gabriel ABABEI (Project Coordinator)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iași
Bulevardul D. Mangeron nr. 47, 700050 Iași, România
E-mail: gababei [at] phys-iasi.ro
Tel: +40 232 430680
Fax: +40 232 231132