NANOMAT 2005, Iaşi, 24-25 Martie 2005

National Mobilization Workshop

Network for Nanostructured Materials of ACC

European Project INCO-CT-2003-510363

ABSTRACT BOOK

PROGRAM (21 Martie 2005)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi organizează în perioada 24-25 Martie 2005, la sediul institutului din Bulevardul D. Mangeron nr. 47 (Splai-Mal Stîng Bahlui), Iaşi, workshop-ul NANOMAT 2005, în cadrul Proiectului European NENAMAT – Network for Nanostructured Materials of Associated Candidate Countries (ACC).

Workshop-ul face parte dintre acţiunile suport de tip National Mobilization Workshops derulate în cadrul Proiectului European NENAMAT în fiecare dintre cele 10 ţări partenere participante la Proiect. Scopul Proiectului este acela de a mobiliza potenţialul uman şi resursele materiale în domeniul materialelor nanostructurate din cele 10 ţări (7 Noi State Membre ale UE şi 3 State Candidate) pentru:

a îmbunătăţi considerabil comunicarea şi colaborarea dintre aceastea, dar şi colaborarea cu cele 15 State Membre ale UE, Rusia şi Comunitatea Noilor State Independente (NIS), Statele din Sud-Estul Europei (SEEC);

a disemina informaţii ştiinţifice şi rezultate noi în domeniul nanotehnologiilor şi materialelor nanostructurate;

a consolida şi a întări potenţialul CDT în cele 10 state partenere;

a crea o platformă comună pentru coordonarea activităţilor de cercetare şi de educaţie în domeniul materialelor nanostructurate în cele 10 state;

a contribui în mod semnificativ la construirea şi consolidarea Ariei Europene de Cercetare (ERA).

Ne face o deosebită plăcere de a vă adresa invitaţia de a participa la reuşita acestui eveniment cu contribuţii în domeniul nanomaterialelor şi al materialelor nanostructurate. De asemenea, dacă institutul/centrul/universitatea dumneavoastră colaborează în acest domeniu cu parteneri din industrie, le adresăm şi dumnealor invitaţia de a participa activ la lucrările workshop-ului.

Definitivarea programului se va face pe baza rezumatelor în limba engleză trimise până la data de 18 Martie 2005, inclusiv, la adresa hchiriac@phys-iasi.ro. Rezumatele, (format liber A4) trebuie să conţină rezultatele importante obţinute de colectivul sau colaboratorii dumneavoastră în domeniul nanomaterialelor şi materialelor nanostructurate. Pe baza acestora (noutate, inovaţie, rezultate importante, aplicaţii, implicaţii în cercetarea românească şi europeană), Comitetul de Organizare va decide forma de prezentare (orală sau poster), iar rezultatele vă vor fi anunţate prin e-mail până la data de 20 Martie 2005.

Proiectul NENAMAT permite sponsorizarea deplasării unui număr de aproximativ 40 de participanţi la lucrările workshop-ului, în principal tineri cercetători şi doctoranzi. Nu este percepută taxă de participare.

Cu speranţa că vă veţi număra printre participanţii la acest workshop, vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm la Iaşi.