National Institute of Research & Development for Technical Physics

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

47 Mangeron Boulevard, Iasi, RO-700050, ROMANIA

Tel. +40-232-430680 / Fax +40-232-231132

 
"Science is a wonderful thing if one does not have to earn a living at it..."

... but we stick to physics

 

Links

Ministerul Educaţiei Naţionale - Cercetare

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

RoEduNet connected since October'95 Valid HTML 4.0! Squid Now!

Centru Euroregional de Cercetări Avansate pentru Senzori şi Sisteme de Senzori pe bază de Micro şi Nanomateriale Magnetice – MAGNESENS - Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

European Project NENAMAT

 CEEX Projects

 PN II Projects

About us

NIRDTP Research Themes

Services

Products

Infrastructure

Reports

Past Conferences & Workshops

Resources

( )