PN III Projects

PROIECTE COORDONATE DE INCDFT - IFT IAŞI*,
ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL PN-III


PN III
Projects Cod Proiect / Contract nr.
CONSOLIDAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII PROPRII A INCDFT-IFT IAŞI ÎN DOMENIUL MATERIALELOR MAGNETICE AVANSATE CU STRUCTURI CONTROLATE PENTRU APLICAŢII ÎN INGINERIE ŞI MEDICINĂ (CodeMag) Id 381/Contract nr. 11 PFE/16.10.2018
NANO-CANALE PENTRU DEPLASAREA VIRTUAL FĂRĂ PIERDERI A PEREȚILOR DE DOMENII MAGNETICE CU APLICAȚII ÎN SPINTRONICĂ PN-III-P4-ID-PCE-2016-0358
Smart composite system with self-controlled configuration developed from shape Memory/Amorphous Magnetic materials in Elastomeric Matrices - SMAMEM PN-III-P2-2.1-PED-2019-4138
Novel Permanent Magnets based on Ce2(FeCo)14B/Fe65Co35 Core Shell Nanoparticles PN-III-P2-2.1-PED-2019-2054
Nanosized Cylindrical Magnetic Conduits for Ultra-Fast Domain Wall Logic Operations PN-III-P2-2.1-PED-2019-0586
OPTIMIZATION OF FE-ETM-NB-B (ETM = EARLY TRANSITION METAL = CR, TI, MN) MAGNETIC PARTICLES PRODUCTION TECHNOLOGIES FOR CANCER THERAPY - OPTIMAG PN-III-P2-2.1-PED-2019-3442 / 502PED
Intelligent detector for radioactive particles spread over large geographical areas RADIOACTIVE-IBEE PN-III-P2-2.1-PED-2019-4225
STRUCTURI DE PEREȚI DE DOMENII ÎN NANOFIRE AMORFE CILINDRICE OBȚINUTE PRIN RĂCIRE RAPIDĂ DIN TOPITURĂ – APLICAȚII ÎN LOGICA PE BAZĂ DE PEREȚI MAGNETICI - MADWALLS PN-III-P4-ID-PCE-2020-1856
PARTICULE ȘI NANOFIRE MAGNETICE PENTRU DISTRUGEREA NEINVAZIVĂ A CELULELOR TUMORALE PRIN ACTUARE MAGNETO-MECANICĂ CONTROLATĂ - MAGNEACT PN-III-P4-ID-PCE-2020-2381