Sistem pe baza de microfire magnetice pentru neutralizarea activarii de la distanta a explozivilor prin intermediul telefoanelor mobile

Acronim: NADEX

Titlul proiectului:
Sistem pe baza de microfire magnetice pentru neutralizarea activarii de la distanta a explozivilor prin intermediul telefoanelor mobile

Durata proiectului:
36 luni (2009 - 2011)

Autoritatea contractanta:
CNMP – Centrul National de Management Programe

Contractor:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica – IFT Iasi

Director de proiect:
Prof. Dr. Horia Chiriac
INCDFT-IFT Iasi
Tel: 0232-430680 / Fax: 0232-231132 / E-mail: hchiriac@phys-iasi.ro

Rezumatul proiectului:

Proiectul are ca obiectiv principal elaborarea unei solutii noi de ecranare electromagnetica pentru intervalul de frecvente care acopera intregul spectru utilizat de retelele de telefonie mobila din Europa si America de Nord (0,8 – 3 GHz). Solutia consta in realizarea unor noi materiale compozite pe baza de microfire magnetice si are ca scop neutralizarea posibilitatilor de activare de la distanta a materialelor explozive prin utilizarea telefoanelor mobile, una dintre cele mai actuale probleme de securitate din lume. Demonstrarea utilitatii solutiei propuse in combaterea actiunilor teroriste este asumata ca obiectiv asociat. Numarul mare de grade de libertate pe care le implica realizarea noului material compozit (structura, morfologie, geometrie, ponderea microfirelor), permite optimizarea eficientei de ecranare in domeniul de frecvente de interes. Consortiul propus are experienta si competenta necesara atingerii obiectivului principal si a celui asociat. Obiectivele specifice propuse sunt realizabile in conditiile parteneriatului dintre institutia coordonatoare a proiectului, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica – IFT Iasi, si institutiile partenere, respectiv Institutul de Cercetari pentru Protectii Anticorozive, Lacuri si Vopsele Bucuresti – ICEPALV si Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata a Universitatii Tehnice din Iasi – UTI. Fiecare organizatie vine cu experienta in domeniile sale de activitate, astfel fiind acoperite toate disciplinele avute in vedere in cadrul acestui proiect complex si interdisciplinar: fizica, chimie, stiinta materialelor, electronica si telecomunicatii. Fiecare obiectiv specific va fi realizat in cadrul unei etape distincte, pentru realizarea fiecarei etape fiind prevazute o serie de activitati clare, bine delimitate pentru fiecare participant, conform planului si schemei de realizare a proiectului. De asemenea, rezultatele estimate sunt delimitate la nivelul fiecarui participant, acestea fiind lucrari stiintifice publicate, brevete de inventie, o tehnologie noua si un produs transferabil. Prin rezultatele publicate proiectul va contribui la dezvoltarea cunoasterii in domeniu, iar prin celelalte rezultate (brevete, produs, tehnologie) se vor crea premisele unor efecte economice si sociale importante. Managementul proiectului va fi asigurat de un director de proiect cu experienta in conducerea de proiecte nationale si internationale, care este in acelasi timp un cercetator si profesor cunoscut in tara si strainatate.

Valoare totala: 1.900.000 RON

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal il constituie elaborarea unei solutii noi pentru ecranarea electromagnetica a intervalului de frecvente 0,8 – 3 GHz prin realizarea unor noi materiale compozite pe baza de microfire magnetice, in vederea neutralizarii posibilitatii de activare de la distanta a explozivilor.
Ca obiectiv asociat ne-am propus experimentarea solutiei propuse in conditii reale, pentru a demonstra utilitatea acesteia in combaterea actiunilor teroriste de tipul activarii de la distanta a materialelor explozive.
Obiectivele specifice necesare a fi realizate pentru atingerea obiectivului principal si a celui asociat sunt:
I. Realizarea noii tehnologii pentru prepararea microfirelor cu proprietati controlate ce urmeaza a fi utilizate in noul material compozit. Accentul se pune pe reproductibilitatea dimensiunilor, microstructurii si proprietatilor microfirelor, astfel incat acestea sa prezinte proprietati magnetice optime pentru o ecranare eficienta in intervalul de frecvente de interes.
II. Proiectarea, realizarea si studiul microstructurii si proprietatilor magnetice a materialelor compozite de ecranare pe baza de microfire magnetice. Se au in vedere tipul materialului cu rol de matrice (vopsele, polimeri), ponderea volumica a microfirelor in matrice, geometria si morfologia compozitului.
III. Realizarea de variante experimentale de ecrane electromagnetice pe baza materialelor compozite obtinute pentru experimentarea in conditii de laborator a eficientei de ecranare a solutiei propuse in intervalul de frecvente de interes. Studiul relatiei dintre caracteristicile geometrice si morfologice ale ecranelor si eficienta lor de ecranare, astfel incat acestea sa asigure cea mai buna ecranare electromagnetica in domeniul de frecvente de interes.
IV. Demonstrarea functionalitatii si utilitatii in conditii reale a materialelor compozite pe baza de microfire magnetice la neutralizarea posibilitatilor de activare de la distanta a explozivilor prin intermediul telefoanelor mobile.

Consortiu:

  1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica – IFT Iasi (Coordonator)
  2. Institutul de Cercetari pentru Protectii Anticorozive, Lacuri si Vopsele Bucuresti – ICEPALV S.A. (Partner 1)
  3. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata a Universitatii Tehnice din Iasi – UTI (Partener 2)

Rezultate:

Lucrari stiintifice publicate pe baza rezultatelor obtinute in proiectul NADEX in anul 2009:

Ambele lucrari au fost prezentate la IEEE International Magnetics Conference INTERMAG 2009, Sacramento, California, S.U.A., 4 – 8 Mai 2009.