Detalii proiect

   

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iași

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 9 - Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare și lansarea competiției, Reforma I.9 – Sprijin pentru posesorii de Certificate de Excelență (“Seal of Excellence”) primite la competiția pentru Burse Individuale - Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

Titlu: Apel nr. PNRR-III-C9-2022 - I9
Numele proiectului: ,,Tratarea apei prin fotocataliză în lumină vizibilă asistată de câmpul magnetic”
Acronimul proiectului: MAGNIPHY
Cod proiect: 1/02.08.2022
Contract de finanțare  nr. 760013/27.01.2023
Durata proiectului : 24 luni;
Data de începere 01.02.2023;
Data de finalizare 31.01.2025

Obiective generale urmărite:

Obiectivul principal al proiectului este de a spori cunoștințele știintifice și dezvoltarea carierei profesionale a cercetatorului (bursierului), prin conceperea unui program de cercetare bazat pe analiza efectului câmpului magnetic asupra răspunsului fotocatalitic al nanocompozitelor semiconductoare activate în lumină vizibilă pentru decontaminarea apei.

Obiective specifice urmărite:

Pe lângă obiectivul general, proiectul MAGNIPHY va aborda obiectivele specifice, constând în dezvoltarea materialelor nanocompozite magnetice inovatoare cu proprietăți îmbunătățite în scopul dobândirii de  cunoștințe fundamentale cu privire la procesul de fotocataliză în lumină vizibilă sub acțiunea câmpului magnetic (AC/DC). Propunerea de proiect, și în special, analiza efectului câmpului magnetic asupra răspunsului fotocatalitic, reprezintă o contribuție majora care ar permite să se depășească cu mult stadiul actual al tehnologiilor magneto-fotocatalitice emergente.

Valoare totală proiect: 565.937,72 lei reprezentând echivalentul a 115.368 euro.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                        https://www.facebook.com/PNRROficial/