Impact

Proiectul MAGNIPHY utilizează metodologii din numeroase discipline diferite din domeniul chimiei, fizicii și științei materialelor. Acest lucru va spori potențialul său de impact asupra unui public larg trans-european și internațional de experți și publicul larg, contribuind în același timp la dezvoltarea perspectivelor concrete de avansare în carierăa cercetătorului. Rezultatele preconizate vor aduce o contribuție pozitivă la excelența și competitivitatea europeană în depoluarea apei, cu o accentuare deosebită pe demonstrarea potențialului valorii comerciale a sistemului de fotocataliză în lumină vizibilă. În ultimii ani, s-a observat o creștere a numărului de cercetători europeni care se concentrează pe aplicarea conceptelor din chimie, fizică și știința materialelor în dezvoltarea de noi soluții fotocatalitice. Prezentul proiect va deschide perspective noi domeniului de expertiză al cercetătorului prin adăugarea la cunoștințele tehnice a unei experiențe complementare în proiectarea de materiale magnetice pentru aplicații într-un context de mediu emergent, cum ar fi efectul câmpului magnetic asupra răspunsului fotocatalitic al nanocompozitelor semiconductorilor activate sub lumină vizibilă pentru depoluarea apei.

În acest context, în timpul acestui proiect, cercetătorul va obține cunoștințe avansate în domeniul fotocatalizei și magnetismului, cu capacitatea de a:

  1. produce compozite fotocatalitice nanostructurate avansate,
  2. investiga mecanisme și efecte magnetice prin metode inovatoare,
  3. dezvolta fotoreactoare inovatoare asistate de câmp magnetic, contribuind la obiectivele Green Deal prin furnizarea de clarificări tehnologice care permit o soluție alternativă economică/eficientă pentru problemele menționate mai sus.

Aceste abilități tehnice de ultimă generație vor facilita dezvoltarea cercetătorului mai ales în tehnologiile magneto-fotocatalitice avansate în domeniul mediului. În plus, vor apărea mai multe oportunități de colaborare cu colegi din alte discipline pentru cercetarea interdisciplinară/multidisciplinară și se va deschide posibilitatea de a interacționa cu cele mai multe centre de cercetare europene din domeniu, deschizând astfel noi oportunități de carieră.