Metodologie

Proiectul MAGNIPHY este structurat în cinci Pachete de Lucru (WP) cu jaloane și livrabile stabilite pentru fiecare WP, făcând ca planul de lucru să se împartă în două faze principale, dezvoltare științifică și dezvoltarea personală a cercetătorului. În mod particular, WP1 și WP2 sunt pachete de lucru orientate pe dezvoltarea de materiale și sunt dedicate sintezei de fotocatalizatori nano-heterostructurați inovatori pe bază de TiO2 și dezvoltării de fotoreactoare pentru evaluărea activității fotocatalitice în lumină vizibilă sub efectul câmpului magnetic. Pe de altă parte, WP3, WP4 și WP5 sunt concentrate pe management, formare, diseminare, exploatare a rezultatelor și comunicare. Planul este structurat astfel încât să existe suprapunere între WP-uri, ceea ce permite obținerea de feedback pentru dezvoltarea eficientă a sistemului și a materialelor, combinată sinergetic cu dezvoltarea profesională, aspectele administrative și financiare ale proiectului MAGNIPHY. De asemenea, sunt identificate clar obiectivele științifice (M1.1, M2.1, M2.2) asociate cu WP1 și WP2, garantând dezvoltarea eficientă și ghidată a  proiectului. Este furnizat și un plan de diseminare (D5.1), iar rapoartele de progres (D1.2, D1.3, D2.2, D2.3) și rapoartele anuale (D3.2, D3.3) vor permite echipei de implementare să aibă o evaluare în timp real a proiectului.

Proiectul MAGNIPHY își propune în primul rând (WP1) să dezvolte o rută inovatoare, eficientă din punct de vedere al costurilor și durabilă pentru fabricarea de fotocatalizatori nano-heterostructurați de tip miez-manta. În mod specific, proiectul va dezvolta o strategie sintetică facilă pentru fabricarea nanocompozitelor fotocatalitice destinate fotodegradării poluanților organici emergenți sub lumină solară. Partea experimentală se va concentra pe sinteza (i) a nanoparticulelor de TiO2 (T1.1) și (ii) a TiO2/XFe2O4 (T1.3). Caracterizarea materialelor se va efectua utilizând tehnici de caracterizare complementare de ultimă generație pentru a obține informații despre proprietățile structurale, electronice și magnetice ale materialelor hibride (T1.2, T1.4, T1.5). Evaluarea eficienței fotocatalitice va fi implementată pentru a compara performanța diferitelor materiale sintetizate (T1.6). În al doilea rând, abordarea inovatoare principală (WP2) a proiectului se concentrează în principal pe analiza efectelor câmpului magnetic asupra activității fotocatalitice a nanocompozitelor sintetizate. Analiza și cuantificarea produselor de degradare, precum și elucidarea mecanismului/procesului de fotodegradare utilizând fotocatalizatori pe bază de oxid de titaniu, vor ajuta la confirmarea eficacității și impactului asupra mediului inconjurător. Efectul câmpului magnetic aplicat atât asupra TiO2, cât și a TiO2/XFe2O4, va fi analizat în termeni de contribuție a polarizarea spinului, forțelor Lorentz care acționează asupra radicalilor chimici și efectele separării sarcinilor în heterojuncțiune. În acest scop, vor fi adaptate sau proiectate fotoreactoare specifice (T2.1). Pe de o parte, se vor îmbunatăți  fotoreactoarele convenționale utilizandu-se câmpuri magnetice externe (T2.4). Utilizarea fotoreactoarelor astfel proiectate (T2.1) vor permite crearea unei tehnologii de tip proof-of-concept, garantând utilizarea a câmpului magnetic, care ulterior poate fi scalată pentru dispozitive comerciale de tratare a apelor uzate. Cu ajutorul acestor reactoare dezvoltate, se va evalua și răspunsul fotocatalitic sub acțiunea câmpului magnetic de înaltă frecvență alternativ (T2.5). În acest caz, se va evalua creșterea locală a temperaturii asociată procesului de magnetizare al componentei magnetice și efectul său asupra răspunsului fotocatalitic. Inovația proiectului MAGNIPHY constă în dezvoltarea fotocatalizatorilor TiO2/XFe2O4 pentru utilizarea lor in aplicațiile fotocatalitice, în special în scopuri de remediere a apei.