MATERIALE MAGNETOSTRICTIVE MULTIFUNCŢIONALE PENTRU SISTEME HIBRIDE INTELIGENTE DE SENZORI, ACTUATORI ŞI TRADUCTORI

Program: CEEX / Modul I - Proiecte de cercetare-dezvoltare complexe
Tipul proiectului: P - CD

Titlul Proiectului:
MATERIALE MAGNETOSTRICTIVE MULTIFUNCŢIONALE PENTRU SISTEME HIBRIDE INTELIGENTE DE SENZORI, ACTUATORI ŞI TRADUCTORI

Acronim: MAGSAT
Contract nr.: 34 / 06.10.2005
Nr. Subprogram: S7
Nr. Alocare Proiect: 920

Ariile tematice S/T în care se încadrează Proiectul:

4.2. Materiale;
11. Ştiinţe de bază: matematică, fizică, chimie, biologie, urmărind dobândirea de cunostinţe avansate;
4.4. Tehnologii integrate pentru aplicaţii industriale urmărind integrarea cunoştinţelor şi tehnologiilor noi, nanomaterialelor şi proceselor de producţie în aplicaţii sectoriale şi intersectoriale

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este de a oferi un studiu complet teoretic şi experimental asupra materialelor magnetostrictive multifuncţionale pentru sisteme hibride inteligente de senzori, actuatori şi traductori, un domeniu extrem de incitant la nivel mondial în momentul de faţă. Prin caracterul său multidisciplinar proiectul va oferi soluţii constructive în domeniul materialelor magnetostrictive şi aplicaţiilor acestora prin atingerea unor obiective strategice în dezvoltarea ştiinţei, serviciilor, tehnologiilor şi aplicaţiilor de vârf, în scopul racordării la priorităţile şi obiectivele specifice ariei europene de cercetare (ERA), şi nu numai. Partenerii din proiect dispun de experienţa necesară realizării cu succes a obiectivelor proiectului şi în acest fel se va consolida o reţea tehnologică integrată în domeniul materialelor magnetostrictive şi a tehnologiilor bazate pe materiale magnetostrictive, permiţând integrarea ulterioară în programele europene din cadrul PC7.

PARTENERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi (INCDFT - IFT Iaşi) - Coordonator de Proiect
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Timişoara (INCEMC)
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Bucureşti (INCDFM)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Fizică
    - Catedra de Fizica Plasmei, Optică şi Structura Materiei (UAIC1)
    - Catedra de Electricitate, Fizica Stării Solide şi Fizică Teoretică (UAIC2)
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al Academiei Române, Iaşi (ICM P. Poni)

DOCUMENTELE PROIECTULUI