Program NUCLEU 2009 - 2015

Denumirea Programului NUCLEU: Magnetism si Materiale Magnetice (MAGMATMAG - cod PN 09-43)

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi

Durata programului: 6 ani

Data inceperii: 13.03.2009

Data finalizarii: 31.12.2015

Scopul programului:

Scopul Programului nucleu Magnetism si Materiale Magnetice (MAGMATMAG - cod PN 09-43), desfasurat in perioada 2009-2015, a constat in dezvoltarea in cadrul INCDFT-IFT Iasi a unor activitati de cercetare fundamentala si aplicativa de varf in domeniul magnetismului, materialelor magnetice si aplicatiilor acestora, precum si in domenii multidisciplinare conexe.

Au fost dezvoltate cercetari avansate in domeniul materialelor magnetice amorfe, nanocristaline, nanocompozite si nanodimensionate, cu caracteristici fizice superioare, in scopul utilizarii ulterioare a acestora in aplicatii (spintronica, microelectronica, medicina, energie, biologie, etc.). Au fost desfasurate, de asemenea, activitați de cercetare axate pe identificarea si studierea de noi procese/fenomene fizice de baza in materiale magnetice avansate, in domeniul micro- si nanotehnologiilor utilizate pentru realizarea de micro/nanomateriale, precum si ȋn domeniul controlului nedistructiv/neinvaziv al materialelor.

In perioada 2009-2015, in cadrul Programului nucleu MAGMATMAG - 09-43 au fost dezvoltate un numar de 8 proiecte de cercetare care au urmarit deschiderea de noi directii de cercetare, de perspectiva in domeniul magnetismului si materialelor magnetice avansate, cu posibile aplicatii in realizarea de senzori si sisteme de senzori magnetici, precum si in realizarea de micro- si nanodispozitive speciale. Cercetarile dezvoltate au condus la implementarea unor noi tehnici complexe de caracterizare (fizica, structurala, morfologica/compozitionala) si de structurare geometrica a noilor materiale magnetice studiate, la dezvoltarea de noi tipuri de micro- si nanotehnologii aplicabile atat materialelor magnetice cat si altor tipuri de materiale, fapt care a permis deschiderea unor noi direcții de cercetare multi- si interdisciplinare.

Rezultatele estimate:

- 83 lucrari stiintifice publicate/trimise spre publicare in reviste stiintifice cu referenti, din care 36 publicate/trimise spre publicare in reviste cotate ISI;
- 88 lucrari stiintifice comunicate/acceptate pentru comunicare la manifestari stiintifice internationale;
- 77 studii / metode experimentale si 13 studii teoretice;
- 57 tipuri noi de materiale/soluții noi de material/produse.

Rezultate obtinute:

- 87 articole, din care 84 publicate si 3 acceptate pentru publicare in reviste cu referenti de specialitate, din care 45 articole in reviste ISI;
- 6 articole, aflate in stadiul final de redactare care vor fi trimise spre publicare la reviste cotate ISI;
- 205 lucrari stiintifice comunicate la 91 manifestari stiintifice;
- 1 carte publicata in tara si 6 capitole de carti publicate in 4 carti editate in strainatate;
- 1 aplicatie de brevet de inventie;
- 82 studii/metode/teste experimentale si 15 studii teoretice;
- 63 tipuri noi de materiale/solutii noi de material/produse si 5 tehnologii noi;
- 8 tipuri de materiale magnetice amorfe/nanocristaline livrate in strainatate (Germania, Israel, Grecia, Italia, Norvegia);
- 7 tipuri de servicii (masuratori, consultanta, etc.) realizate pentru beneficiari din tara si strainatate.

Rezultatele obtinute ca urmare a derularii activitatilor de cercetare din cadrul Programului nucleu MAGMATMAG au permis identificarea si abordarea unor noi tematici de cercetare, cu precadere aplicativa, in vederea participarii cu propuneri noi de proiecte in PN II, PC7, precum si in alte programe nationale si internationale de cercetare stiintifica:

- 5 proiecte de cercetare in PN II - Programul PARTENERIATE, din care 1 proiect in Programul MNT-ERA-NET;
- 3 proiecte de cercetare in Programul IDEI;
- 5 proiecte de cercetare in Programul RESURSE UMANE, din care 3 proiecte de cercetare postdoctorala - tip PD si 2 proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - tip TE;
- 9 proiecte internationale de colaborare bilaterala cu Franta, Grecia, Slovenia, Dubna, Slovacia.

O parte din rezultatele cercetarilor dezvoltate in ultimii doi ani in cadrul Programului MAGMATMAG - 09-43 vor constitui de asemenea tematici inovative de cercetare pentru noi proiecte de cercetare in PN III, ORIZONT 2020, precum si in alte programe nationale si internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de inovare.

Raport Final 2009-2015