Program NUCLEU 2016 - 2017

Denumirea Programului NUCLEU: Magnetism, Materiale Magnetice si Aplicatii (acronim - 3MAP, cod – PN 16 37)

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi

Durata programului: 2 ani

Data inceperii: 14.03.2016

Data finalizarii: 31.12.2017

Scopul programului:

Programul NUCLEU “Magnetism, Materiale Magnetice şi Aplicaţii - 3MAP”, cod PN 16 37 a urmarit dezvoltarea in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi a unor activitati de cercetare fundamentala si aplicativa de varf in domeniul magnetismului, materialelor magnetice și aplicatiilor acestora. Au fost derulate cercetari avansate in domeniul materialelor magnetice nanocompozite si nanodimensionate, cu caracteristici superioare, pentru utilizarea ulterioara a acestora in diferite aplicatii in microelectronica, inginerie, medicina si aplicatii biomedicale. Programul a permis, de asemenea, evidentierea si dezvoltarea unor noi procese fizice de baza in domeniul materialelor magnetice, in domeniul nanotehnologiilor si a controlului nedestructiv, in realizarea de microsenzori si sisteme inteligente de senzori, micro si nanodispozitive.

Activitatile de cercetare desfasurate in Programul NUCLEU 3MAP au fost cuprinse in cadrul a 2 obiective (Obiectiv 1: Fizica fenomenelor si proceselor magnetice si Obiectiv 2: Fizica materialelor magnetice), fiind dezvoltate in cadrul a 6 proiecte de cercetare, care deschid noi directii de cercetare de mare perspectiva in domeniul magnetismului, materialelor magnetice si aplicatiilor acestora, in realizarea de senzori si sisteme de senzori pentru medicina, biologie, microelectronica, tehnica de calcul, telecomunicatii, industria auto. Cercetarile stiintifice realizate in cadrul Programului NUCLEU 3MAP au condus la implementarea unor noi tehnici de caracterizare a nanomaterialelor si materialelor nanostructurate, la dezvoltarea de noi nanotehnologii aplicabile nu numai materialelor magnetice dar si altor tipuri de materiale, fapt care va deschide o noua arie de activitati multi si interdisciplinare cu importante colaborari in diferite domenii ale stiintei si tehnicii.

Rezultatele obtinute prin derularea activitatilor de cercetare din cadrul acestui program permit/vor permite identificarea si abordarea unor noi directii de cercetare in vederea aplicarii cu propuneri de proiecte noi in cadrul programului PN III, in programul ORIZONT 2020 al Uniunii Europene, in alte programe europene si internationale.

Rezultatele estimate:

 • 19 lucrǎri științifice publicate/trimise spre publicare;
 • 1 aplicaţie de brevet de invenţie;
 • 33 lucrǎri științifice comunicate/acceptate pentru comunicare la manifestǎri științifice internaționale;
 • 15 studii/teste şi metode experimentale/tehnologii, din care 10 studii, 2 teste experimentale, 2 metode experimentale, 1 tehnologie;
 • 7 modele teoretice/coduri numerice, din care 2 modele teoretice, 4 coduri numerice noi şi 1 cod numeric optimizat;
 • 17 tipuri noi de materiale/produse, din care 8 tipuri de materiale noi, 2 modele fizice/experimentale, 5 tipuri de senzori, 2 tipuri de sisteme speciale de senzori/dispozitive.

Rezultate obtinute:

 • 33 articole, din care 26 publicate, 2 acceptate pentru publicare si 5 trimise spre publicare ȋn reviste de specialitate cu referenti, din care 19 articole ȋn reviste cotate ISI (17 publicate si 2, in press);
 • 43 lucrari stiintifice comunicate la 23 manifestari stiintifice (16 conferinte, 1 congres, 1 seminar, 1 simpozion, 4 workshop-uri);
 • 2 cereri de brevet de inventie (1 national, 1 international);
 • 1 capitol de carte publicat in strǎinǎtate;
 • 39 studii teoretice si experimentale;
 • 4 tipuri de scheme electrice/electronice pentru aparate si sisteme de masura;
 • 8 tipuri de produse informatice (2 modele fizice, 4 coduri numerice noi, 2 coduri upgraded);
 • 2 tehnologii (1 tehnologie de realizare oscilatori cu transfer de spin, 1 tehnologie de realizare straturi groase magnetic dure pe baza de NdFeB/Mo, procesate la temperaturi joase);
 • 10 tipuri noi de materiale (fire superelastice, micro-si nanofire, nanopulberi, straturi subtiri multistrat);
 • 13 tipuri noi de produse, din care 7 senzori, 2 sisteme de detectie magnetica, 1 aparat pentru monitorizarea unor parametri fiziologici in timpul operatiilor cardiologice, 1 incubator, 1 sistem de masura, 1 incinta inchisa pentru tratamente termice controlate.

Rezultatele obtinute ca urmare a derularii activitatilor de cercetare din cadrul Programului NUCLEU - 3MAP au permis identificarea si abordarea unor noi tematici de cercetare, cu precadere aplicativa, in vederea participarii cu propuneri noi de proiecte in PN III (31 propuneri de proiecte, dintre care 4 acceptate deja la finantare si 7 inca in procedura de evaluare), ORIZONT 2020 (3 propuneri trimise si una in stadiul final de redactare cu termen de depunere 17 ianuarie 2018), precum si in alte programe nationale si internationale de cercetare stiintifica (ONRG, SUA; Dubna, Rusia).

O parte dintre rezultatele obtinute au crescut valoarea adaugata pentru unele produse pe care institutul le comercializeaza catre companii si institutii de educatie si cercetare din tara si din strainatate (Germania, Israel, Japonia, Marea Britanie).

Rezultatele cercetarilor dezvoltate in ultimii doi ani in cadrul Programului NUCLEU 3MAP vor constitui, de asemenea, tematici inovative de cercetare pentru noi proiecte de cercetare in PN III, ORIZONT 2020, precum si in alte programe nationale si internationale de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si de inovare.

O parte din activitatile de cercetare dezvoltate in cadrul Programului NUCLEU 3MAP au constituit tematici pentru trei teze de doctorat care s-au finalizat in anul 2017 cu prezentarea publica a acestora.

Raport Final 2016-2017