PARTICULE ȘI NANOFIRE MAGNETICE PENTRU DISTRUGEREA NEINVAZIVĂ A CELULELOR TUMORALE PRIN ACTUARE MAGNETO-MECANICĂ CONTROLATĂ - MAGNEACT

TITLUL PROIECTULUI: Particule și nanofire magnetice pentru distrugerea neinvazivă a celulelor tumorale prin actuare magneto-mecanică controlată

ACRONIM PROIECT: MagneAct

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

IDENTIFICATOR COMPEŢITIE: PN-III-ID-PCE-2021-3
(PNCDI III / P4 - Cercetare fundamentală și de frontieră / Proiecte de Cercetare Exploratorie)

COD PROIECT: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2381

NUMĂR CONTRACT: PCE 20 / 2021

DURATA PROIECTULUI: 36 luni (04.01.2021- 31.12.2023)

BUGETUL PROIECTULUI: 1.198.032 RON

CONTRACTANT: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iași

REZUMATUL PROIECTULUI

Acest proiect face parte dintr-o arie științifică de mare importanță, și anume dezvoltarea terapiei anticancer pe baza efectului magnetomecanic produs prin actuarea magnetică a particulelor/nanofirelor magnetice în câmp magnetic rotitor. Actuarea magnetomecanică în câmp magnetic rotitor se bazează în principal pe rotația particulelor/nanofirelor magnetice, care produce un cuplu de torsiune a cărui mărime depinde de intensitatea câmpului magnetic, de momentul magnetic și de susceptibilitatea magnetică a particulelor/nanofirelor magnetice. Proiectul include prepararea particulelor magnetice din Fe-ETM-Nb-B (ETM = Early Transition Metal = Cr, Ti, Mn), a nanofirelor de Ni, Co, NiFe sau CoFe, caracterizarea lor, investigarea mecanismelor ce guvernează comportarea lor magnetică și înțelegerea interacțiunii între particule/nanofire magnetice și celule (celule canceroase și celule sănătoase). Procesul de distrugere a celulelor canceroase se va face direct prin efect magneto-mecanic, sau prin asociere cu alte procese, cum ar fi folosirea celulelor STEM ca vehicule de transport ale particulelor/nanofirelor magnetice, acoperite sau nu cu medicamente, și eliberarea acestora prin efect magneto-mecanic.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul acestui proiect este folosirea particulelor magnetice și a nanofirelor magnetice cu dimensiuni și forme potrivite și cu caracteristici magnetice îmbunătățite pentru a răspunde actuării în câmp magnetic rotitor conducând la distrugerea celulelor canceroase prin efect magnetomecanic direct sau în asociere cu alte procese cum ar fi folosirea celulelor STEM ca vehicule de transport pentru particule magnetice sau nanofire magnetice inclusiv acoperite cu medicamente antitumorale. Se va urmări înțelegerea interacțiunii între particule magnetice/nanofire magnetice și celule (celule canceroase și celule normale), în corelare cu proprietățile magnetice ale acestora.

REZULTATE ESTIMATE/OBȚINUTE

 • Eșantioane de particule magnetice obținute prin măcinare mecanică din benzi amorfe.
 • Eșantioane din nanofire magnetice obținute prin depunere electrolitică în membrane din alumina
 • Caracterizarea dimensională, structurală și magnetică a particulelor și nanofirelor magnetice.
 • Evaluarea cuplului dezvoltat de particule/nanofire magnetice actuate în câmp magnetic rotitor.
 • Evaluarea biocompatibilității particulelor și nanofirelor magnetice, cu celule canceroase și cu celule normale. Evaluarea efectului particulelor magnetice și a nanofirelor magnetice actuate în câmp magnetic rotitor asupra viabilității celulelor canceroase și normale; studiul naturii procesului de distrugere a celulelor prin analize de microscopie electronică și prin teste de viabilitate.
 • Evaluarea capacității celulelor STEM de a încorpora particule/nanofire magnetice, a mobilității acestor celule către zone cu celule canceroase și a procesului de eliberare a particulelor/nanofirelor din celule în urma actuării magnetice în câmp magnetic rotitor.
 • Evaluarea capacității de atașare de medicamente antitumorale pe particule/nanofire magnetice încorporate în celule STEM și de eliberare controlată prin actuare magnetică în câmp magnetic rotitor.

DISEMINAREA REZULTATELOR

 • Planificat: 4 lucrări științifice publicate în reviste ISI, 5 comunicări științifice la conferințe internaționale, 2 capitole de carte și o cerere de brevet de invenție / Realizat: 5 lucrări științifice publicate în reviste ISI, 10 comunicări științifice la conferințe internaționale, 3 capitole de carte și o cerere de brevet de invenție.
 • Comunicări:
  • A.E. Minuti, D.D. Herea, L. Labusca, G. Stoian, N. Lupu, H. Chiriac
   Simple method of preparing biological cell samples for SEM imaging of nanomaterials adherent to the cell membrane
   13th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-13), 24-30 September 2021, Sant Feliu de Guixols, Costa Brava, Spain (oral presentation)
  • H. Chiriac, A. Minuti, A. Ghemes, D. Herea, L. Labusca, G. Stoian, N. Lupu
   Fe-Co magnetic nanowires for cancer cell destruction by magneto-mechanical actuation
   Joint MMM-INTERMAG 2022, 10-14 January 2022, New Orleans, LA, USA (poster)
  • M. Lostun, G. Stoian, M. Grigoraș, G. Ababei, H. Chiriac, N. Lupu
   Influence of wet and dry milling conditions on the evolution of microstructure and TC of Fe-Cr-Nb-B glassy powders
   Joint MMM-INTERMAG 2022, 10-14 January 2022, New Orleans, LA, USA (oral presentation)
  • H. Chiriac, A. Minuti, A. Ghemes, D. Herea, L. Labusca, G. Stoian, N. Lupu
   Magnetic nanowires for cancer cell destruction by magneto-mechanical actuation
   European Magnetic Sensors and Actuators Conference (EMSA’22), 5-8 July 2022, Madrid, Spain (poster)
  • A.E. Minuti, D.D. Herea, L. Labusca, G. Stoian, N. Lupu, H. Chiriac
   A straightforward method for cell sample preparation to allow a reliable image of the nanomaterials adhering to the surface, using scanning electron microscopy
   Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES 2022), 8-10 June 2022, Brașov, Romania (oral presentation)
  • H. Chiriac, A. Minuti, C. Stavila, L. Labusca, D.-D. Herea, N. Lupu
   STEM cells carriers of Fe-Cr-Nb-B ferromagnetic particles for cancer cell destruction by magneto-mechanical actuation
   13th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers, 14-17 June 2022, London, UK (poster)
  • H. Chiriac, A. Minuti, A. Ghemes, D. Herea, L. Labusca, G. Stoian, N. Lupu
   Fe-Co soft magnetic nanowires for cancer cell destruction by magneto-mechanical actuation
   25th Soft Magnetic Materials Conference (SMM 25), 2-5 May 2022, Grenoble, France (oral presentation)
  • H. Chiriac, A.E. Minuti, N. Lupu
   Cancer cell destruction by magneto-mechanical actuation of nanowires compared with nano/micromagnetic particles
   67th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM 2022), 31 October – 4 November 2022, Mineapolis, MN, USA (poster)
  • H. Chiriac, A.-E. Minuti, C. Stavila, N. Lupu
   Magnetic nanowires versus nano/micro-particles for cancer cell destruction by magneto-mechanical actuation
   INTERMAG 2023, 15-19 May 2023, Sendai, Japan (poster)
  • H. Chiriac, C. Stavila, A.-E. Minuti, D.-D. Herea, N. Lupu
   Cancer cell death induced by magneto-mechanical actuation of Fe-Cr-Nb-B magnetic particles loaded with chemotherapeutic drugs, carried by Stem cells to the cancer cell area
   68th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM 2023), 30 October – 3 November 2023, Dallas, TX, USA (poster)
 • Publicații:
 • Brevete:
  • Nanocompozit magnetic cu proprietăți antitumorale și antibacteriene pentru terapii antitumorale
   Inventatori: Horia Chiriac, Dumitru-Daniel Herea, Nicoleta Lupu
   Cerere de brevet național nr. A00726/23.11.2023, înregistrată la OSIM
 • Capitole de carte:
  • H. Chiriac, A.-E. Minuti, D.-D. Herea, L. Labusca, N. Lupu
   Magneto-mechanical actuation of magnetic particles for cancer therapy
   În “Magnetic Sensors and Actuators in Medicine”, 1st Edition, 15 July 2023, Eds.: Horia Chiriac and Nicoleta Lupu, Woodhead Publishing - Elsevier, ISBN: 9780128232941, eBook ISBN: 9780128236000, Chapter 9, pp. 227-258.
  • D.-D. Herea, L. Labusca, N. Lupu, H. Chiriac
   Magnetic particles for drug delivery
   În “Magnetic Sensors and Actuators in Medicine”, 1st Edition, 15 July 2023, Eds.: Horia Chiriac and Nicoleta Lupu, Woodhead Publishing - Elsevier, ISBN: 9780128232941, eBook ISBN: 9780128236000, Chapter 10, pp. 259-304.
  • L. Labusca, D.-D. Herea, H. Chiriac, N. Lupu
   Magnetic sensors for regenerative medicine
   În “Magnetic Sensors and Actuators in Medicine”, 1st Edition, 15 July 2023, Eds.: Horia Chiriac and Nicoleta Lupu, Woodhead Publishing - Elsevier, ISBN: 9780128232941, eBook ISBN: 9780128236000, Chapter 14, pp. 401-434.

REZUMATE RAPOARTE DE ACTIVITATE

PERSOANĂ DE CONTACT
Prof. Dr. Horia CHIRIAC (Director de Proiect)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iași
Bulevardul D. Mangeron nr. 4
700050 Iași, România
Email: hchiriac [at] phys-iasi.ro
Tel: 0232 43 06 80 (int. 203)