CEEX Projects

PROIECTE COORDONATE DE INCDFT - IFT IAŞI*,
ÎN CADRUL PROGRAMULUI "CERCETARE DE EXCELENŢĂ" - CEEX


PROGRAM CERES
Projects Cod Proiect / Contract nr.
PROCESE FIZICE ÎN FIRE MAGNETICE AMORFE UTILIZATE ÎN FUNCŢIONAREA SENZORILOR MAGNETICI Contract nr. 2 CEx 06-11-58/2006
NOI MATERIALE SEMICONDUCTOARE NANOSTRUCTURATE CU POSIBILE APLICAŢII LA REALIZAREA DE SENZORI SOLIZI DE GAZE ŞI VAPORI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI Contract nr. 2 CEx 06-11-51/2006
PROGRAM MATNANTECH
Projects Cod Proiect / Contract nr.
DISPOZITIV DE TERMOSTATARE CU ACTUATOR PE BAZĂ DE ALIAJ CU MEMORIA FORMEI Contract nr. 92/2006
FAZE ELECTRONICE ŞI MECANISME DE TRANSPORT ÎN MANGANIŢI (Ln,Ln')1-xAxMn1-yMyO3+d (Ln, Ln' = PĂMÂNT RAR; A = Sr, Ca, Ba, Pb, K; M = Cu, Cr, Co, V, Sc) Contract nr. 84/2006
METODE COMPUTAŢIONALE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ ÎN MODELAREA ŞI PROIECTAREA MATERIALELOR NANOMAGNETICE Contract nr. 76/2006
BIOSENZORI MAGNETICI ŞI MAGNETO-ELECTROCHIMICI PE BAZĂ DE NANOPARTICULE MAGNETICE PENTRU DETECŢIA RAPIDĂ DE BIOMOLECULE Contract nr. 61/2006
MATERIALE MAGNETOSTRICTIVE MULTIFUNCŢIONALE PENTRU SISTEME HIBRIDE INTELIGENTE DE SENZORI, ACTUATORI ŞI TRADUCTORI - MAGSAT Contract nr. 34/2005
NOI NANOCOMPOZITE MULTIFUNCŢIONALE PE BAZĂ DE ARGILE ANIONICE MEZOPOROASE, CU APLICAŢII MULTIDISCIPLINARE Contract nr. 14/2005