JOBS

Data Publicarii: 28 noiembrie 2022

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi - IFT Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, B-dul Mangeron, nr. 47, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi, astfel:

  • 1 post de Cercetător Științific Gradul II (CS II) în specializarea "Materiale magnetice și aplicații";
  • 1 post de Cercetător Științific Gradul II (CS II) în specializarea "Nanomateriale și aplicații ale acestora".  

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare şi de Ordinul MENCS nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare;

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunţului, la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT – IFT Iași. De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite și la adresa : juridic@phys-iasi.ro.

Data concursului va fi comunicată participanților la concurs la sediul institutului.

Regulamentele de concurs pot fi consultate la adresa: http://www.phys-iasi.ro/en/rules-and-regulations.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, tel: 0232 430680 (int. 105).

 


Data Publicării: 16 noiembrie 2022

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 47, organizează concurs pentru ocuparea a 7 posturi, după cum urmează:

  • 1 post de Cercetător Științific Gradul III (CS III) și 3 posturi de Cercetător Științific (CS) în specializarea "Materiale magnetice și aplicații";
  • 3 posturi de Cercetător Științific (CS) în specializarea "Nanomateriale și aplicații ale acestora".

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare, completate cu prevederile specifice INCDFT–IFT Iași (http://www.phys-iasi.ro/en/rules-and-regulations) care au ca scop promovarea personalului de cercetare-dezvoltare în acord cu cerințele, standardele și strategia științifică a institutului.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunţului, la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT–IFT Iași. De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite și la adresa: juridic@phys-iasi.ro.

Regulamentele de concurs pot fi consultate la adresa http://www.phys-iasi.ro/en/rules-and-regulations.

Data concursului va fi comunicată la sediul institutului și în mod direct participanților care depun dosare de concurs.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, tel. 0232 430680 (int. 105).

 


Data Publicarii: 02 decembrie 2019

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, B-dul D. Mangeron nr. 47, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi de cercetator stiintific gradul 3 (CS III) si a 3 (trei) posturi de cercetator stiintific gradul 2 (CS II), in specializarea "Prepararea si caracterizarea de materiale magnetice amorfe si nanocristaline pentru aplicatii in inginerie si medicina".

Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Conditiile de participare la concurs sunt cele prevazute in Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare si de Ordinul MECTS nr. 6129/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT–IFT Iasi.

De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite si la adresa: juridic@phys-iasi.ro.

Regulamentele de concurs pot fi consultate la adresa: http://www.phys-iasi.ro/en/careers.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, telefon: 0232 430680 (int. 216).

 


Data Publicării: 26 noiembrie 2018

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 47, având ca obiect principal de activitate „cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”, cod CAEN: 7219, organizează concurs pentru ocuparea funcției de Director Economic.

Concursul se desfășoară după următorul program:

Anunțul privind concursul

26.11.2018

Depunerea dosarelor candidaților

27.11.2018, 09:00 – 17.12.2018, 16:00

Etapa I - Eligibilitate

Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs

18.12.2018

Afișare listă candidați eligibili

19.12.2018

Depunere contestații eligibilitate

20.12.2018, 09:00 – 16:00

Soluționare contestații Etapa I și afișare rezultate

21.12.2018

Etapa a II-a – Evaluare dosare și interviu

Evaluare dosare candidați declarați eligibili după Etapa I

27.12.2018 – 04.01.2019

Interviu

08.01.2019 – 09.01.2019, 09:00 - 16:00

Afișare rezultate Etapa a II-a

10.01.2019

Depunere contestații Etapa a II-a

11.01.2019 – 14.01.2019, 09:00 - 16:00

Soluționare contestații și afișare rezultate finale

17.01.2019

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data apariției anunțului, la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT–IFT Iasi. De asemenea, dosarele de concurs se pot trimite electronic și la adresele: info@phys-iasi.ro și juridic@phys-iasi.ro.

Metodologia și Regulamentul de concurs pot fi consultate aici și la Compartimentul Resurse Umane al institutului.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului:

Telefon: 0232 430680 (int. 216)

E-mail: juridic@phys-iasi.ro

 


Data Publicarii: 08 februarie 2016

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, B-dul D. Mangeron nr. 47, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 posturi de Cercetator Stiintific gradul I, din care:

  • 1 post in domeniul Fizica, specialitatea “Materiale magnetice amorfe, nanocristaline si nanocompozite”
  • 1 post in domeniul Inginerie Electrica, specialitatea "Control nedistructiv"

Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003 privind Statutul  personalului de cercetare-dezvoltare.

Conditiile de participare la concurs sunt cele prevazute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare si de Ordinul MECTS nr. 6560/20.12.2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT–IFT Iasi.

De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite si la adresa: info@phys-iasi.ro.

Regulamentul de concurs poate fi consultat la adresa: http://www.phys-iasi.ro/en/careers.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, telefon: 0232 430680 (int. 216).

 


Data Publicarii: 04 februarie 2016

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica - IFT Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, B-dul D. Mangeron nr. 47, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator Stiintific gradul I, in domeniul Fizica, specialitatea “Aplicatii originale de analiza a imaginilor in fizica, biofizica si medicina”.

Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003 privind Statutul  personalului de cercetare-dezvoltare.

Conditiile de participare la concurs sunt cele prevazute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare–dezvoltare si de Ordinul MECTS nr. 6560/20.12.2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT–IFT Iasi.

De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite si la adresa: info@phys-iasi.ro.

Regulamentul de concurs poate fi consultat la adresa: http://www.phys-iasi.ro/en/careers.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, telefon: 0232 430680 (int. 216).