PN II Projects

PROIECTE COORDONATE DE INCDFT - IFT IAŞI*,
ÎN CADRUL PLANULUI NAŢIONAL DE CDI 2007-2013 - PN-II


PROGRAMUL IDEI - Proiecte de Cercetare Exploratorie tip PCE
Projects Cod Proiect / Contract nr.
REŢELE METALICE CU DIMENSIUNI MAI MICI DECÂT LUNGIMEA DE UNDĂ: APLICAŢIE LA EVALUAREA NEDISTRUCTIVĂ ELECTROMAGNETICĂ ŞI PROIECTAREA DE SENZORI Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0437 - Contract nr. 26/02.09.2013
MODELAREA TEORETICĂ A COMPORTĂRII MAGNETICE A FIRELOR FEROMAGNETICE AMORFE SUBMICRONICE ŞI NANOMETRICE OBŢINUTE PRIN RĂCIRE RAPIDĂ DIN TOPITURĂ Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2012-4-0424 - Contract nr. 46/02.09.2013
NOI MATERIALE SEMICONDUCTOARE OXIDICE NANOSTRUCTURATE FOLOSITE ÎN COMBUSTIA CATALITICĂ A UNOR GAZE ÎN CONCENTRAŢII REDUSE Cod Proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0453 - Contract nr. 295/05.10.2011
SISTEME MAGNETOREZISTIVE ŞI CU INJECŢIE DE SPIN NANOSTRUCTURATE ÎN GEOMETRII MULTISTRAT ŞI NON-LOCAL Cod Proiect: 1609
STUDIUL TEORETIC ŞI EXPERIMENTAL AL PERETELUI INTERDOMENIC DIN MICROFIRE FEROMAGNETICE AMORFE Cod Proiect: 1610
PARTICULE MAGNETICE SI SISTEM DE DETOXIFIERE MAG-SORB PENTRU FILTRAREA TOXINELOR ACUMULATE IN SANGE IN INSUFICIENTA HEPATICA SI COMPLICATIILE ACESTEIA Cod Proiect: 921
PROGRAMUL "PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE"
Projects Cod Proiect / Contract nr.
REŢEA INTELIGENTĂ DE MICROSENZORI PENTRU MĂSURAREA NEINVAZIVĂ A DEBITELOR - SMARTFLOW PN-II-PT-PCCA-2013-4-0471 / Contract nr. 37/2014
ECRANE ELECTROMAGNETICE SPAŢIALE BAZATE PE FUNCŢIONALIZARE DIFERENŢIATĂ CU NANO/MICRO-PARTICULE - DIFSHIELD PN-II-PT-PCCA-2013-4-1115 / Contract nr. 260/2014
PARTICULE MAGNETICE CU TEMPERATURA CURIE COBORÂTA PENTRU APLICATII ÎN HIPERTERMIE - HYPERTHERMIA Contract nr. 148/2012
SENZORI BAZAȚI PE ELEMENTE DE DETECȚIE NANOMETRICE PENTRU APLICAȚII ÎN NANO-MEDICINĂ - SENAN Contract nr. 12-109/2008
MICROSENZORI MAGNETICI IMPLANTABILI PENTRU APLICAŢII MEDICALE - MEDISENS Contract nr. 12-110/2008
MICROSENZORI ACUSTICI PE BAZĂ DE NANOFIRE MAGNETOSTRICTIVE PENTRU APLICAŢII MEDICALE - SANAM Contract nr. 12-114/2008
NOI DIBORURI ŞI HIDRURI NANOSTRUCTURATE PENTRU STOCAREA HIDROGENULUI - HISTOC Contract nr. 72-195/2008
SISTEM PE BAZĂ DE MICROFIRE MAGNETICE PENTRU NEUTRALIZAREA ACTIVĂRII DE LA DISTANŢĂ A EXPLOZIVILOR PRIN INTERMEDIUL TELEFOANELOR MOBILE - NADEX Contract nr. 82-096/2008
SISTEME DE DETECŢIE PE BAZĂ DE NANOFIRE METALICE MULTISTRAT PENTRU APLICAŢII BIOMEDICALE - NANOBIODET Contract nr. 11-072/2007
CERCETARI PRIVIND IMPLEMENTAREA SEPARARII MAGNETICE IN DETOXIFICAREA SANGELUI UMAN UTILIZAND PARTICULE MAGNETICE SUPORT- MAGSEPDETOX Contract nr. 81-051/2007
PROGRAMUL RESURSE UMANE - Subprogram “Proiecte de cercetare postdoctorală - tip PD”
Projects Cod Proiect / Contract nr.
DETECŢIE ŞI IDENTIFICARE DE BIOMOLECULE DE INTERES MEDICAL UTILIZÂND PROCESE MAGNETICE ŞI OPTICE Contract nr. PN-II-RU-PD-2012-3-0427
PROCESE DE ABSORBŢIE ALE MICROUNDELOR ÎN CONFIGURAŢII MULTISTRAT BAZATE PE MICROFIRE AMORFE ACOPERITE CU STICLĂ Contract nr. PN-II-RU-PD-2011-3-0228
FIRE MAGNETICE NANOCRISTALINE OBŢINUTE PRIN SOLIDIFICARE RAPIDĂ PENTRU APLICAŢII ÎN SENZORISTICĂ Contract nr. PN-II-RU-PD-2011-3-0269
PROGRAMUL CAPACITĂŢI - Modulul I
Projects Cod Proiect / Contract nr.
DEZVOLTARE BAZĂ MATERIALĂ DE CERCETARE PENTRU PROCESARE ŞI CARACTERIZARE MATERIALE AVANSATE NANOSTRUCTURATE - PC-MAN Contract nr. 122/2007
PROGRAMUL CAPACITĂŢI - Modulul III (Cooperări Bilaterale)
Projects Cod Proiect / Contract nr.
MATERIALE NANOCRISTALINE MAGNETIC DURE PE BAZĂ DE FePt, OBŢINUTE DIN PRECURSORI AMORFI (NanoFEPT) Contract nr. 318/20.05.2009 (19554PB)
PROGRAMUL RESURSE UMANE - Subprogram “Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente - tip TE”
Projects Cod Proiect / Contract nr.
SISTEM DE ECRANARE ELECTROMAGNETICĂ ÎN DOMENIUL MICROUNDELOR PE BAZĂ DE MICROFIRE NANOCRISTALINE – CORESHIELD PN-II-RU-TE-2014-4-1576
MATERIALE MAGNETICE NANOCOMPOZITE DE TIP Ce2(FeCo)14B/αFe PENTRU MAGNEȚI PERMANENȚI FĂRĂ PĂMÂNTURI RARE CRITICE – MAGRISK PN-II-RU-TE-2014-4-1431