POS-CCE Projects

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională


Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Projects Cod Proiect / Contract nr.
CENTRU EUROREGIONAL DE CERCETĂRI AVANSATE PENTRU SENZORI ŞI SISTEME DE SENZORI PE BAZĂ DE MICRO ŞI NANOMATERIALE MAGNETICE – MAGNESENS